About us

 

    พวกเราเป็นทีมที่มีความตั้งใจจะพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ต่าง ๆที่เกียวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้ผู้อ่านได้ศึกษา

Our Team

Our Team

Odoo - Sample 1 for three columns
วุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์
CEO
Odoo - Sample 2 for three columns
จุฬภัทร จิรชัย Embedded Engineer
Odoo - Sample 3 for three columns
อภิสิทธิ์ ทากุดเรือ
Mechanical Engineer
Odoo - Sample 3 for three columns
ณัฐพงษ์ ฉางแก้ว
Mechanical Engineer