เรียนรู้หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์

เรียนรู้หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์

คอร์สที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์เดินสองขา โดยอ้างอิงตามหนังสือ Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion