ใช้งาน  ROS กับ Arduino

ใช้งาน ROS กับ Arduino

คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน ROS ร่วมกับบอร์ด Arduino โดยจะมีพื้นฐานประกอบกับตัวอย่าง การใช้งานกับเซนเซอร์ประเภทต่างๆด้วย